Lời Mẹ Ru

Bài hát: Lời Mẹ Ru – Bảo Yến

Lời mẹ ru đêm vắng ngón tay hồng

Ru con khôn lớn i i a

Con rồng, rồng tiên

Con ngủ cho yên.

Một đời ru con

Nên mắt ưu phiền

Đôi khi cũng ưu phiền

Con ngủ giấc hiền

Mưa nhỏ ngoài đêm.

Rồi một mai con đã lớn khôn rồi

con thôi thơ ấu í a

Mẹ rời thật mau

Mẹ rời chiêm bao.

Lời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn

Nên lâu cũng mỏi mòn

Bây giờ mẹ nằm

Lá đổ ngoài sân.

Thủa mẹ ru mẹ ru con ngủ

Con ngủ trên mây

Con ngủ trên mây

Tiếng khóc ban đầu

Ban đầu. Còn đâu.

Lời mẹ ru như tiếng hát trên trời

Ru con ru mãi i i a

Nên người mẹ vui

Ru bạc tóc thôi.

Đời mẹ ru con mây kia cũng buồn

Nên mây xa đường trần

Con ngủ giấc hồng

Cho mẹ tròn lưng.

Lá đổ ngoài sân

Lá đổ ngoài sân

Mẹ ru con ngủ.

Trả lời

0981.019.019