Lời Thiên Thu Gọi

Bài hát: Lời Thiên Thu Gọi – Giang Trang

Về trong phố xưa tôi nằm

Có lần nghe tiếng ru bên vườn

Chợt như xác thân không còn

Và cạnh tôi là đồng vắng.

Về trên phố cao nguyên ngồi

Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi

Chợt như phố kia không người

Còn lại tôi bước hoài.

Lòng ta có khi tựa như vắng ai

Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài

Nhiều đêm muốn đi về con phố xa

Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà.

Giòng sông trước kia tôi về

Bỗng giờ đây đã khô không ngờ

Lòng tôi có khi mơ hồ

Tưởng mình đang là cơn gió.

Về chân núi thăm nấm mồ

Giữa đường trưa có tôi bơ phờ

Chợt tôi thấy thiên thu

Là một đường không bến bờ.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019