Lời Yêu Dấu Việt Nam

Bài hát: Lời Yêu Dấu Việt Nam – Lệ Thu

Tôi sinh ra trong niềm đau khắc khoải

Tôi lớn lên trong bom đạn đầy trời

Tôi đi hoang tôi tìm kiếm một đời

Nhưng nhân loại còn mang nhiều hận thù

Tôi sinh ra trong Việt Nam máu lửa

Tôi lớn lên trong nôi hận đời đời

Con tim tôi máu chảy đã cạn rồi

Nhưng quê mẹ sao vẫn còn thương đau

Đêm đêm nhìn hoả châu rơi. Tôi nghe thân phận rã rời

Tôi nghe như từng vết chém vào thân tôi vào tim tôi

Ôi Việt Nam quê hương tôi đoạ đày

Ôi Việt Nam quê hương tôi hận thù cho đến bao giờ

Ôi quê hương vẫn triền miên thống khổ

Tôi cúi xin tôi van lạy loài người

Thương quê tôi thương phận nước bọt bèo

Cho quê mẹ thôi cốt nhục phân chia.

Trả lời

0981.019.019