Lúa Thu

Bài hát: Lúa Thu – Diệu Thúy

Đoạn 1:

Gió thu vờn nhẹ lay lúa thu vàng

Nắng hanh vàng toả thơm mùi lúa

Nắng hanh vàng toả thơm mùi lúa mà

Gió thu vờn nhẹ lay lúa thu

Đêm đêm hôm trước em ngủ em nằm mơ

Bay bay với pháo bông bay đêm hội

Mơ bay với pháo bông bay đêm hội

A ha,em trông thấy ơ kìa dưới trần

Núi sông miền Nam kia vẫn mong chờ

Vẫn mong chờ Điện Biên cười với nắng

Vẫn mong chờ Điện Biên cười với nắng mà

Núi sông miền Nam kia nhớ mong

A em mơ em mơ em khóc em cười

A em mơ em mơ em lẳng lặng nghe

Đoạn 2:

Nhắn thu về miền Nam lúa thu mừng

Lúa thu mừng Điện Biên cười nắng

Lúa thu mừng Điện Biên cười nắng mà

Nhắn thu về miền Nam lúa thu

Đêm đêm hôm trước em ngủ em nằm mơ

Bay bay với pháo bông bay đêm hội

Mơ bay với pháo bông bay đêm hội

A ha,em trông thấy ơ kìa dưới trần

Núi sông miền Nam kia vẫn mong chờ

Vẫn mong chờ Điện Biên cười nắng

Vẫn mong chờ Điện Biên cười nắng mà

Núi sông miền Nam kia nhớ mong

A em mơ em mơ em khóc em cười

A em mơ em mơ em lẳng lặng nghe

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019