Lửa Trại Đêm Nay

Bài hát : Lửa Trại Đêm Nay – V.A

Lửa trại đêm nay lung linh

Soi sáng bao gương mặt tươi sáng

Lửa trại đêm nay xôn xao

Chia ấm cho bao tâm hồn nồng nàng

Lửa trại đên nay không soi

Cho những ai đem lòng u tối

Lửa trại đêm nay lao xao

Thiêu đốt bao u mê đời thường

Ngồi lại bên nhau anh em

Ta hát lên cho đời tươi thắm

Ngồi lại bên nhau anh em

Ta vững tin cho lửa bập bùng

Rồi ngày mai khi xa nhau

Ta có thêm hơi lửa nung nấu

Để rồi mai khi ta chia tai

Ta có thêm ánh lửa đêm nay

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019