Luật Trời[:: LT Luat Troi ::]

Đời người như một dòng sông

Đổ ra biển cả con nước trôi, nước trôi theo dòng

Qua bao thác ghềnh rồi đây con nước về đâu

Là người sống phải thẳng ngay

Đừng gieo nên tội

Biết trách ai, trách ai sau này

Trách chính thân mình

Vì sao gieo nỗi sầu đau

[ĐK:]

Đừng như dòng sông

Chảy đi không nhớ cội nguồn

Sống ở trên đời

Luật trời nhân quả ngày sau

Hãy nhớ người ơi

Đừng gieo thêm oán thêm sầu

Nhân đức làm đầu

Ngày sau ai trách được đâu.

Trả lời

0981.019.019