Lục Đà Lục Đục[:: LDLD Luc Da Luc Duc ::]

Đêm rồi sao không ngủ

Thức trắng hoài làm chi

Lục í a lục đà í a lục đục

Thức đêm í à thức đêm

Em ghét chú chuột ghê

Làm phiền giấc ngủ ngon

Làm mọi người hổng thích

Nhắc đến mọi người chê

Em ghét chú chuột ghê

Làm phiền giấc ngủ ngon

Làm mọi người hổng thích

Nhắc đến mọi người chê

Lục í a lục đà í a lục đục

Thức đêm í à thức đêm.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019