Lý Con Sáo Bạc Liêu

Rồi thì sáo cũng sang sông

Bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi

Bạc Liêu cùng với qua ngồi

Nhớ thương em bậu khóc mùi một phen.

À ơi! Ơi à à ơi!

Trời mưa lâm râm ướt *** bông sói

Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói ớ ơ ớ ơ qua hay?

Trách chi câu thề khi nào cầu quay nọ hết quay.

Thì qua với bậu mới đứt dây cang thường

Mà nay con sáo sang sông

Sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa.

Rồi thì sáo cũng bay xa

Bỏ trên bến nước tiếng ca buồn hiu

Vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều

Tiếc thương em bậu chín chiều ruột đau

À ơi! Ơi à à ơi!

Trời mưa lâm râm ướt *** bông sói

Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói ớ ơ ớ ơ qua hay?

Gió đưa con sầu lên bờ bù non bù nước khóc than

Vì chưng lẻ bạn mới ốm o cung đàn

Tình bậu không muốn mang

Gió lay bông tràm, đêm nằm nghe sầu thắt lá gan.

Vì chưng lẻ bạn mới ốm o cung đàn

Tình bậu không muốn mang

Gió lay bông tràm, đêm nằm nghe sầu thắt lá gan

Ai đưa cái kìa con sáo nó sang sông

Để cho cái kìa con sáo sổ lồng bay xa.

Trả lời

0981.019.019