Lý Mười Thương

Bài hát: Lý Mười Thương – Ánh Tuyết

Một thương tóc xoã ngang vai

Hai thương, hai thương đi đứng

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang

Vẻ người thật là đoan trang

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang.

Ba thương ăn nói có duyên

Bốn thương, bốn thương mơ mộng

Ố tang ố tang tình tang,tình tang tình

Ố tang tình tang

Đôi mắt huyền càng nhìn thêm xinh

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang.

Năm thương dáng điệu thanh thanh

Sáu thương, sáu thương nón Huế

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang

Nửa vành thật là nên thơ

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang.

Bảy thương thiếp cũng mong chờ

Tám thương, tám thương thơ thẩn

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang

Bên bờ tạc dòng Hương Giang

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang.

Chín thương bến Ngự sang ngang

Mười thương, mười thương tà áo

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang

Dịu dàng là Huế gió bay

Ố tang ố tang tình tang, tình tang tình

Ố tang tình tang

Ố tang tình tang.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019