Lý Ngựa Ô

Bài hát: Lý Ngựa Ô – Tuấn Vũ, Hương Lan

Khớp con ngựa ngựa ô

Khớp con ngựa ngựa ô

Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng

ứ ư ừ ứ ư

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen

Búp sen lá ***, giây cương nhuộm thắm

Cáng roi anh bịt đồng thòa

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng

Anh đưa nàng về dinh

Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng

Anh đưa nàng về dinh

Khớp con ngựa ngựa ô

Anh khớp con ngựa ngựa ô

Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa

ứ ư ừ ứ ư

Đi qua suối mộng trở lại đồi mơ

Đi bên suối đợi đi sang rừng nhớ

Dắt nhau trăm buổi hẹn hò

Là theo í a theo chàng theo chàng thiếp theo chàng một phen

Là theo í a theo chàng theo chàng thiếp theo chàng một phen

Trả lời

0981.019.019