Lý Thương Nhau (Dân Ca Bắc Bộ)[:: LTN(CBB Ly Thuong Nhau (Dan Ca Bac Bo) ::]

Nhạc: Dân Ca Trung Bộ

Lời: Hoàng Anh

Ơ… ông tở ông tơ, ông tơ là ông tơ hồng

Se tơ, se tơ mà cho lấy vợ ứ, lấy chồng, vợ chồng nên đôi, ứ hự hừ…

Khúc sông bên lở bên bồi

Anh thương em khi đứng ớ, khi ngồi mà vẫn thương, à ơi…

Gập ghềnh đường thẳng mà cheo leo

Đừng thấy, đừng thấy, đừng thấy hồ sen cạn đá tai mèo mà chẳng qua

Hoa thơm dù héo còn thơm

Em tròn, em tròn, em tròn thiếu muối đói cơm còn tròn, à ơi, à ơi…

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019