Lỳ Và Sáo (Giọng Hát Việt Nhí 2015)[:: LVS(HVN2 Ly Va Sao (Giong Hat Viet Nhi 2015) ::]

Bài hát: Lỳ Và Sáo (Giọng Hát Việt Nhí 2015) – Lương Gia Khiêm

Mục đồng ca hát rằng ở làng bên có hai em là Lì Lì và Sáo Sáo

Lì là một em chăn trâu con bác Lì

Lì lầm lì giống giống tính ông lầm lì

Lì hay chơi pháo, pháo tập tàng và rất mê

Lì đập thật kêu, bôm bốp nghe dòn ghê

Đồng ca – vui – nhảy múa

Thằng cu Sáo rất hay cười,

thằng cu Sáo rất hay cười

Là con bác ba Tèo ( ơ ) và nó thích hò reo

Thằng cu Sáo thích chơi vòng,

thích chơi diều chơi chong chóng

Suốt cả ngày Sáo thường chạy rông

Lì lầm lì nhưng xem ra rất khôn

Lì lầm lì giấu giấu que trong vòng tròn

Ngấm sâu dưới đất, đất đào lên nào thấy que

Bạn bè chịu thua khen dấu sao tài ghê

Thằng cu Sáo thích thổi kèn,

thằng cu Sáo thích thổi kèn

Bằng cái lá đa khô ( ơ ) nghe như tiếng người hen

Thằng cu Sáo thích thổi kèn

suốt cả ngày không biết chán

Thét vang đầu những người đi cùng

Lì lầm lì theo đi sau bác Lì

Lì đào hầm kín, kín đáo thay hầm Lì

Một hôm Tây đến, đến tìm quanh nào thấy đâu ?

Cả nhà bình an đang nấp trong hầm sâu

Thắng cu Sáo đứng canh làng,

thằng cu Sáo đứng canh làng

Một hôm thấy ô tô xe tăng lũ sài lang

Thằng cu Sáo phóng ngay về rúc tù và vang bốn phía

Báo cho làng biết mà chạy đi

Trả lời

0981.019.019