Mặc Kệ Người Ta Nói (Ciray Remix)[:: MKNTN(R Mac Ke Nguoi Ta Noi (Ciray Remix) ::]

Người ta cứ nói tôi yêu em là ngu

Tôi yêu em là ngơ, tôi yêu em là khờ

Vì trong tình yêu em chỉ muốn

Đùa cho vui không thật lòng với ai

Người ta cũng nói con tim em cằn khô

Em không yêu một ai

Em vui chơi qua đường

Rằng bên đời em đâu chỉ có

Mình tôi thôi quá nhiều điều về em

Kệ người ta nói tôi không nghe người ta

Mặc người ta nói tôi không cần bận tâm

Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính

Được gì và mất chi

Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em

Tại vì tôi biết em không như vậy đâu

Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi

Những lời nói của người ta

Người ta nói sẽ ôm chua cay

Vì em khi yêu em cuồng điên

Con tim bao muộn phiền

Rằng bao ngày qua em chỉ dối lừa tôi thôi

Như trò đùa trẻ thơ

Người ta cứ nói em ra sao thì tôi

Xin yêu em mà thôi

Tôi không nghe miệng đời

Vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng

Yêu thôi chẳng cần nghe người ta

Người ta cứ nói tôi yêu em là ngu

Tôi yêu em là ngơ, tôi yêu em là khờ

Vì trong tình yêu em chỉ muốn

Đùa cho vui không thật lòng với ai

Người ta cũng nói con tim em cằn khô

Em không yêu một ai

Em vui chơi qua đường

Rằng bên đời em đâu chỉ có

Mình tôi thôi quá nhiều điều về em

Kệ người ta nói tôi không nghe người ta

Mặc người ta nói tôi không cần bận tâm

Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính

Được gì và mất chi

Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em

Tại vì tôi biết em không như vậy đâu

Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi

Những lời nói của người ta

Người ta nói sẽ ôm chua cay

Vì em khi yêu em cuồng điên

Con tim bao muộn phiền

Rằng bao ngày qua em chỉ dối lừa tôi thôi

Như trò đùa trẻ thơ

Người ta cứ nói em ra sao thì tôi

Xin yêu em mà thôi

Tôi không nghe miệng đời

Vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng

Yêu thôi chẳng cần nghe người ta

Kệ người ta nói tôi không nghe người ta

Mặc người ta nói tôi không cần bận tâm

Tại vì khi yêu em tôi không cần toan tính

Được gì và mất chi

Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em

Tại vì tôi biết em không như vậy đâu

Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi

Những lời nói của người ta

Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi

Những lời nói của người ta

Trả lời

0981.019.019