Mất Lòng Tin[:: MLT Mat Long Tin ::]

Con tim anh đã nguội lạnh rồi, đôi tay anh chẳng thể ôm được lấy em đâu.

Thôi xem như chưa từng một lần, bước qua đời nhau mình chỉ là người dưng..

Vì lòng tin đã vỡ tan theo từng lời em nói ra, và vị trí của anh chẳng tồn tại trong em.

Và khoảng cách giữa đôi ta, bây giờ trở nên quá xa..

Bởi vì anh quá ngốc, đã dành hết yêu thương.

Cho một người xem anh dư thừa, anh đã thấu hiểu được một câu chẳng ai vì mình.

Trân trọng bản thân mình ngoài mình đâu..

Cuộc đời này là thế và em cũng như ai, anh đã mất lòng tin về người con gái.

Trách ai giờ đây vì anh đã tin lầm một bức tranh vô hồn..

Trả lời

0981.019.019