Mặt Nạ – Những Ngày Đợi Nắng[:: MN-NNDN Mat Na – Nhung Ngay Doi Nang ::]

Và cứ thế tôi đã qua bao nhiêu lễ hội

Đời đã khiến tôi mang nhiều khuôn mặt mới

Rồi cứ thế tôi sẽ qua bao nhiêu kiếp người

Kẻ u mê hay đấng cứu thế?

Đến lúc tàn những cuộc chơi

Đến lúc mệt mỏi rã rời

Không, không còn mặt nạ

Thật xót xa

Ta lột trần, lột trần sự thật

Ta lột hết những chiếc mặt nạ

Từng chiếc, từng chiếc rơi xuống trong nỗi đắng cay

Từng chiếc, từng chiếc rơi xuống trong men rượu say

Đời đã khiến tôi đi qua bao nhiêu lễ hội

Và cứ thế tôi giam mình trong phòng tối

Chìm trong đó tôi mang những chiếc mặt nạ

Kẻ trượng phu hay lũ dối trá?

Biến mình thành người khác

Mang những chiếc mặt nạ

Ta đánh mất mình

Trả lời

0981.019.019