Mẹ Đi Vắng

Bài hát: Mẹ Đi Vắng

Ca sĩ: Yến Nhi

Mẹ đi vắng

Mẹ đi vắng

Con sang chơi nhà bạn í a

Con cầm cây đàn con hát

Con cầm cây đàn con hát

hát cho mẹ về với con

hát cho mẹ về với con

Trả lời

0981.019.019