Mẹ Và Tổ Quốc[:: MVTQ Me Va To Quoc ::]

Bài hát: Mẹ Và Tổ Quốc – Đan Trường, Trung Quang

Mẹ tôi đi qua hai cuộc chiến tranh

Người mẹ Việt Nam lưng còng nặng bước trên đường làng.

Dòng sông lúc đục lúc trong mẹ ngồi đây khắc khoải đợi tin con.

Tiếng quê hương qua lời ru của mẹ, mẹ vẽ trọn dáng hình hài Tổ quốc

Khắc đá làm bia tan giữa đất trời Tổ quốc trong con, Tổ quốc trong con.

Là tấm lòng của mẹ, mẹ muôn đời là Tổ quốc ở trong con.

Tiếng hồn thiêng núi sông ngân dài lời ru của mẹ

Hãy ngủ yên con nhé đất nước thanh bình mẹ thanh thản ra đi

Đất nước nghiêng mình là dáng mẹ Việt Nam.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019