Một Lần Thoáng Có[:: MLTC Mot Lan Thoang Co ::]

Bài hát: Một lần thoáng có

Ca sĩ :Giang Trang

Một lần bóng núi in bên sông dài

Một lần thấy bóng tôi

Một ngày có đoá hoa lan trong vườn

Một ngày thấy dáng em

Một lần thấy bóng em qua nơi này

Một lần với bóng tôi

Một ngày đã có em xa nơi này

Một ngày với vắng tôi

Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn

Vườn chiều vừa mất dáng em

Một chiều núi bỗng mang thân cánh đồng

Thì cùng dòng nước khóc giùm

Một chiều có bóng chim âu bay về

Cùng dòng nước đã đi

Một lần có bóng chim quyên bên nhà

Cùng lời hót đã xa

Một lời nói với bông hoa trên đồi

Một lời nói đã phai

Một điều giấu kín trong tim con người

Là điều giấu kín thôi

Trả lời

0981.019.019