Một Lời Cuối Cho Anh

Bài Hát: Một Lời Cuối Cho Anh – Thanh Lan

Thôi nhé nghe anh, mình xa nhau từ đây

Thôi nhé nghe anh, mình xa nhau mãi mãi

Em về cuối chân mây, anh một mình ở lại

Ân tình này, em nhận hết đắng cay.

Anh đã cho tôi niềm tin trong tình yêu

Anh đã cho tôi ngàn vạn lời thương yêu

Để rồi kiếp đơn côi, duyên lòng mình bồi hồi

Khóc tình mình sau vội sớm chia phôi.

Một lần cuối cho anh, một lần cuối cho anh

Khi tình ta hôm nay đã tàn phai

Một lời cuối cho anh, một lời cuối cho anh

Kiếp sau chờ nhau, sẽ hết những niềm đau.

Thôi nhé nghe anh, mình xa nhau từ đây

Thôi nhé nghe anh, mình xa nhau mãi mãi

Ân tình đã phôi phai, anh một mình ở lại

Chuyện tình này, em nhận hết chua cay.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019