Một Mai Em Đi

Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười

Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai

Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho đầy

Tình đã mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi

Một mai em đi ngày tháng bơ vơ giận hờn

Nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi

Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ

Một đêm nào em đã lỡ buông tay ngậm ngùi xót xa

Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này

Nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng

Kiếp nào yêu người tình nào như dấu chim bay

Còn nhau giữa cơn mê này

Khiến hao gầy phủ hết xuân xanh

Một mai em đi gọi gió thả mây về ngàn

Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi

Đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người

Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau

Trả lời

0981.019.019