Một Ngày

Ngày không tan để đêm sang

Để trăng tưới lên em vàng

Ngày không anh Ngày không nắng xanh

Nhìn ra phố đông không biết tên

Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ hay nôn nao nhiều

Ngày buồn nghe trời gió

Ùa vào trong lòng phố

Ngày mà anh vắng lặng ngày anh không đến

Ngày không biết đêm không biết yêu

Không biết em đang đợi chờ

Ngày không vui, mình em thôi

Còn sông vẫn trôi mơ màng

Ngày không anh

Ngày em nhớ anh

Nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh

Ngày lười biếng gió lay không thành tiếng

Không cho đêm về

Ngày buồn nghe trời gió

Ùa vào trong lòng phố

Ngày mà anh vắng lặng ngày anh không đến

Ngày không biết đêm không biết yêu

Không biết em đang đợi chờ.

Trả lời

0981.019.019