Một Ngày Như Mọi Ngày

Bài Hát: Một Ngày Như Mọi Ngày – Thủy Tiên

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

———————————

Một ngày như mọi ngày

Em trả lại đời tôi

Một ngày như mọi ngày

Ta nhận lời tình cuối

Một ngày như mọi ngày

Đời nhẹ như mây khói

Một ngày như mọi ngày

Mang nặng hồn tả tơi

Một ngày như mọi ngày

Nhớ mặt trời đầu môi

Một ngày như mọi ngày

Đau nặng từng lời nói

Một ngày như mọi ngày

Từng mạch đời trăn trối

Một ngày như mọi ngày

Đi về một mình tôi

Những sông trôi âm thầm

Đám rong rêu xếp hàng

Những mặt đường nằm câm

Những mặt người buồn tênh

Sóng đong đưa linh hồn

Có mưa quanh chỗ nằm

Mãi một đời về không

Trong chập chùng thác nguồn

Một ngày như mọi ngày

Đi về một mình tôi

Một ngày như mọi ngày

Quanh đời mình chợt tối

Một ngày như mọi ngày

Giọng buồn lên tiếp nối

Một ngày như mọi ngày

Xe ngựa về ngủ say

Một ngày như mọi ngày

Em trả lại đời tôi

Một ngày như mọi ngày

Xếp vòng tay oan trái

Một ngày như mọi ngày

Từng chiều lên hấp hối

Một ngày như mọi ngày

Bóng đổ một mình tôi.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019