Một Trái Tim Một Quê Hương

Bài hát: Một Trái Tim Một Quê Hương – Trần Hồng Kiệt

Một trái tim hồng tươi

Một quê hương tuyệt vời

Dòng máu cha vừa cho

Tổ quốc vua hùng cho

Một trái tim tự do

Lời quê hương ta đó

Lời nói cha mẹ cho

Lời trái tim tự do.

Lúc em ra chào đời

Mẹ cho một trái tim để yêu

Líu lo ca lời đầu

Quê hương trong lòng đó em

Có nghe tim rộn ràng

Tình yêu đầu tiên vừa đến

Tiếng quê hương nồng nàn

Cho em khung trời ước mơ.

Tiếng ru đưa vào đời

Mùa xuân vừa đến trên vành nôi

Chiếc nôi to từng ngày

Cho em vươn rộng cánh bay

Sống yêu thương mọi người

Cuộc đời cùng em ca hát

Lúc tim em ngừng đập

Quê hương nhớ hoài đó em.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019