Mưa Chiều Miền Trung[:: MCMT Mua Chieu Mien Trung ::]

Miền Trung đất bồi phù sa

Người miền Trung gian khó từ nhiều đời qua

Từ khi anh xa quê, từ đó em nhớ mong người xa

Mùa đông mây lững lờ trôi

Trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi

Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bến đợi

Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức

Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi

Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa

Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương xa

Dòng sông vẫn trôi đò xưa nay không còn nữa

Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời

Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em

Ơi quê hương man mác buồn

Chiều miền Trung mưa tím bến sông

Chiều nao anh về miền Trung hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưa

Thì hay nay em đi rồi chiều đông nước dâng đầy vơi

Tình yêu chưa trọn thành đôi, mà lòng đau như cắt bạn tình ơi

Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời

Sao Rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức

Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển khơi

Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa

Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương xa

Dòng sông vẫn trôi đò xưa nay không còn nữa

Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời

Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em

Ơi quê hương man mác buồn

Chiều miền Trung mưa tím bến sông

Tình yêu chưa trọn thành đôi, mà lòng đau như cắt bạn tình ơi

Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời

Dù cho anh nay xa rồi Miền trung vẫn chờ đợi ai

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019