Mưa Đêm Ngoại Ô

Bài hát: Đam Mê – Thiên Trang, Tuấn Vũ

Trời đã khuya rồi đấy,

trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành,

Trời dã khuya rôi đấy,

mưa trên xóm xa ánh đô thành.

Đường ngoài kia không xôn xao,

không đẹp vì đèn màu.

Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu.

Bước chân ai qua mau,

dưới mưa nghe nao nao

lộng tiếng còi tàu thét lâu.

Nằm giữa đêm ngoại ô,

nghe mưa rớt trên khóm tre già,

Thầm nhớ ai ngoài xa,

đang tranh đấu cho nước non nhà.

Người anh tôi không *** ơi!

Mưa rừng về ngập trời,

mưa làm chi cho ướt áo anh tôi,

Đến mai khi nơi nơi,

gió yên mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi.

ĐK:

Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya.

Đèn vàng hiu hắc

soi con đường mờ mờ bóng mưa,

Nhưng tin yêu thắm lòng ta.

Xin tặng anh, người trai vì dân:

Nụ cười em gái yêu,

với tình thương như ánh xuân,

Mang theo anh những lúc hành quân.

Để những đêm trời khuya,

mưa tí tách như đếm canh dài.

Ở chốn xa ngoài kia,

nơi biên giới sương khuất cây đồi.

Người anh tôi không *** ơi!

Trên đường diệt giặc thù,

nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi.

Gió mang ra biên khu,

mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô ./

Trả lời

0981.019.019