Mùa Hè Xanh

Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre

Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về

Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê

Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê

Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ

Trường làng vui cho em trang sách mới i tờ

Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi

Để màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương

Mùa hè xanh, mùa hè xanh

Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương

Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương

Trong tin ta ơi mùa hè xanh thiết tha

Vang câu ca trên những chăn đường xa

Mùa hè xanh, mùa hè xanh

Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương

Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương

Trong tin ta ơi mùa hè xanh thiết tha

Vang câu ca trên những chăn đường xa

Mùa hè xanh, mùa hè xanh

Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương

Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương

Trong tin ta ơi mùa hè xanh thiết tha

Vang câu ca trên những chăn đường xa

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019