Mùa Nắng Vừa Qua[:: MNVQ Mua Nang Vua Qua ::]

Bài hát: Mùa Nắng Vừa Qua – Tú Phương, Minh Cà Ri

Em tiếc cho mình

Tiếc cho tâm tình còn buông lơi

Em tiếc cho người

Tiếc cho câu chuyện mình vỡ đôi



Mùa nắng vừa qua

Mùa giông chưa đến

Người đi

Chạy theo vẩn vơ một thời đã xa.

Em nhớ một người

Nhớ môi hôn ân tình đậm sâu

Em nhớ một ngày

Tháng hai năm nào mình có nhau mà

Người đến rồi xa

Chẳng hề hay biết

Mình em

Nằm mơ về nhau từng ngày tháng qua.

Nắng tô hồng lên đôi má em

Gió lay nhẹ bên tai khúc ca anh viết



Nếu như người không quay bước đi thật xa

Có lẽ chăng câu tình ta dở dang.

Em khóc cho mình

Khóc cho đêm dài mình em thôi

Em khóc cho đời

Khóc cho duyên tình mình chóng phai nhoà

Mùa nắng vừa qua

Mùa giông chưa đến

Người đi

Bỏ quên đằng sau chẳng vấn vương gì

Mùa nắng vừa qua

Mùa giông chưa đến

Người đi

Bỏ quên đằng sau chuyện tình chúng ta.

Trả lời

0981.019.019