Mưa Rơi

Mưa rơi

Chiều nay vắng người

Bên thềm gió lơi

Mơ bóng ngàn khơi

Mưa rơi

Màn đêm xuống rồi

Mây sầu khắp nơi

Thương nhớ đầy vơi

Bâng khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng

Nhìn lá úa theo hoa tàn

Tiếc than phút giây lìa tan

Ai đi như xóa bao lời thề.

Thuyền theo nước trôi không về

Thấu cùng lòng ai não nề

Riêng chốn phòng khuê

Mưa rơi

Đìu hiu dưới trời

Ðêm dài vắng ai

Thương nhớ nào nguôi

Trả lời

0981.019.019