Mưa Tháng Tư (Ciray Remix)[:: MTT(R Mua Thang Tu (Ciray Remix) ::]

Tháng 4 trời đổ cơn mưa

Hay do trời không muốn nắng

Hay do trời đang khóc thương tại sao đôi mình cứ mãi xa nhau

Tháng 4 trời đổ cơn mưa

Hay do trời không muốn nhớ

Có lẽ trời đang muốn quên kỷ niệm khác gì hạt nước chơi vơi

Một chiếc là vàng rơi, thấm ướt trong bao nhiêu suy tư

Từng hạt từng hạt cứ rơi

Nhưng chẳng còn chời đợi ai nữa

Trời tháng 4 có mưa rơi

Em nhớ anh lắm anh ơi

Nhưng giờ đây đã xa rồi

Vùng trời bình yên ngăn cách đôi nơi

Trời tháng 4 có cơn mưa

Anh đã quên em được chưa

Khung cửa sổ vẫn sáng đèn dù khi trời mưa hay mắt lệ hoen

Thôi em đã nghĩ nhiều rồi

Trả lời

0981.019.019