Mùa Thu Chết

Bài hát: Mùa Thu Chết – Hoàng Anh Thư

Tác giả : Phạm Duy

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết

Em nhớ cho mùa thu đã chết…

Đã chết rồi, em nhớ cho.

Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa

Trên cõi đời này, trên cõi đời này.

Từ nay mãi mãi không thấy nhau,

Từ nay mãi mãi không thấy nhau,

Từ nay mãi mãi không thấy nhau.

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,

Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.

Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em,

Vẫn chờ, vẫn chờ… đợi em.

Thu gọn

Trả lời

0981.019.019