Mùa Xuân DK

Bài hát: Mùa Xuân DK – Vĩnh Túc

Sóng gió mặc sóng gió

Lính nhà giàn bọn tôi ở đó

Chông chênh mặc chênh chông

Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông

Nắng gió mặc nắng gió

Lính nhà giàn thề không ngại khó

Mưa giông mặc mưa giông

Lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng

Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời

Giữa biển trời vẫn sống yêu đời

Lính nhà giàn là thế đó

Mấy chậu hoa luống rau cà

Vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà

Có mẹ già và con thơ

Ầu ơ chị hát ru

Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời

Giữa biển trời vẫn sống yêu đời

Lính nhà giàn là thế đó

Lính đàn ca sáo ngân nga

Gửi mùa xuân đến với quê nhà

Giữa biển trời bao la

Vượt trên ngọn phong ba

Giữ biển đảo quê ta

Cùng vang lên bài ca

Giữ mùa xuân quê nhà

Trả lời

0981.019.019