Muôn Trùng Biển Ơi

Bài hát : Muôn Trùng Biển Ơi – Trịnh Hoàng Hải

Biển ơi

Có người im lặng, có người vui đùa

Là tại sao là tại sao

Có người im lặng, có người vui đùa, giữa cuộc vui.

Biển ơi

Gió mùa đang về mang nặng câu thề

Sóng đùa suốt mùa

Sóng đùa biển khơi à à ơi em đùa đùa chơi à ơi

Bờ xa có người im lặng

Biển ơi.

Có tình vui đùa có tình ơ hờ là tại sao

Là tại sao có tình ân cần

Có tình không tình giữa vực sâu

Biển ơi

Cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi

Gió mòn, cát mòn.

Biển ơi

Có người im lặng

Biển ơi

Có người muôn trùng.

Biển ơi

Có người im lặng

Biển ơi

Có người muôn trùng.

Biển ơi

Có người vui đùa

Biển ơi

Có người xa vắng.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019