My Stories[:: OO OEOeOEOaOEOeOEOMOEOeOEOaOEOeOEOyOEOeOEOaOEOeOEO OEOeOEOaOEOeOEOSOEOeOEOaOEOeOEOtOEOeOEOaOEOeOEOoOEOeOEOaOEOeOEOrOEOeOEOaOEOeOEOiOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEOsOEOeOEOaOEOeOEO ::]

Cứ mỗi sáng thức giấc check story

Người người xem nhưng em chỉ muốn tìm một người

Anh ấy đang nơi nao

Tại vì sao chẳng thấy anh xem tin nào

Chẳng quá khó để kiếm tên anh

Vì tên anh (nếu ở đó) sẽ xuất hiện lên đầu

Anh có thấu tim em không?

Vậy đừng khiến em phải chờ đợi quá lâu

Chờ người thương ghé ngang xem em đang ngồi

Chờ bàn tay thích em, hoặc cơn mưa trái tim ah

Chờ người thương ghé ngang xem em ăn gì hôm nay

Chờ một tin trả lời

Đừng khiến em mãi ngóng đợi

Oh oh

Oh oh oh x2

Lalala lala

My stories are just for you

Lalala lala

And all my heart is

Lalala lala

I just can’t say I don’t care

Lalala lala

Can you just click it

[RAP:]

Chốn tình mình xa xôi

Cầm ô chữ nhật làm mình chia đôi

Chết lặng nhìn đôi môi

Biết khi nao chạm tới..

Biết giờ này anh đang

Có ngóng tin hay đang đùa với ai

Cứ vờ mình ngu ngơ

Đăng hết những thứ mình muốn anh nhìn

Chờ người thương ghé ngang xem em đang buồn

Chờ bàn tay thích em cộng một cơn mưa trái tim ah

Chờ người thương ghé ngang xem em làm gì hôm nay

Chờ một tin trả lời

Hãy nói anh cũng đang đợi

Ohoh

Ohoh

Lalala lala

Your stories are just for me

Lalala lala

And all your heart is

Lalala lala

Please don’t say that you don’t care

Lalala lala

Yes I will click it

Click click click …

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019