Nam Bộ Kháng Chiến

Bài Hát: Nam Bộ Kháng Chiến – N9

Mùa thu rồi ngày hăm ba

Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.

Rền khắp trời lời hoan hô

Dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền.

Thuốc súng kém, chân đi không

Mà lòng người giàu lòng vì nước.

Đốc với giáo mang ngang vai

Nhưng thân trai nào kém oai hùng.

Cờ thắm tung bay ngang trời

Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền

Một lòng nguyện với tổ tiên.

Thề quyết thắng quân ngoại xâm!

Ta đem thân ta liều cho nước

Ta đem thân ta đền ơn trước

Muôn thu sau lưu tiếng anh hào

Người dân Việt lắm chí cao.

Thề quyết chống quân gian tham!

Ta đem thân ta liều cho nước

Ta đem thân ta đền ơn trước

Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời

Nền độc lập khắp nước Nam.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019