Nàng (An Indefinite Beautiful Voice)

Em mong chờ qua ngõ

Có mây, có trời, có nàng

Em mong chờ đâu đó

Tìm nắng trong lòng

Ai mang mưa vào lòng

Mang những nỗi niềm vô vọng

Ai mang mây vào mình

Mang những nỗi buồn vô hình

Nàng có biết không?

Mưa cùng em những nỗi buồn

Nàng có biết không?

Mưa rồi trời sẽ lại nắng

Người ngang qua ôm lấy nỗi đau em

Rồi cầm tay đưa lối giấc mơ em

Nàng có nhớ không?

Từng ngày ngóng trông..

Chợt trong mơ em thấy cơn gió bay

Chợt trong tim em thấy hoa nắng say

Người xua tan bao vấn vương, bao tổn thương, bao vỡ tan

Em mong chờ qua ngõ

Có mây, có trời, có nàng

Em mong chờ đâu đó

Tìm nắng trong lòng

Ai mang mưa vào lòng

Mang những nỗi niềm vô vọng

Ai mang mây vào mình

Mang những nỗi buồn vô hình

Nàng có biết không?

Thân này như đoá hoa chiều

Nàng có nhớ không?

Hoa này yêu những ngày nắng.

Trả lời

0981.019.019