Nào Cùng Rửa Tay, Diệt Trừ Corona[:: NCRTDTC Nao Cung Rua Tay, Diet Tru Corona ::]

Hãy rửa tay nào, bạn ơi để phòng dịch bệnh

Xin chớ xem thường Virus Corona

Nào cùng rửa tay và cùng múa chung theo nhịp điệu

Để kêu gọi mọi người luôn ý thức diệt Corona

La lá la lá lá la là

Là lá là lá là lá la

La la

Con virus Corona sẽ không hại ta, nếu ta luôn luôn ghi nhớ

Luôn mang khẩu trang khi đi ra chốn đông người

Luôn luôn nhớ rửa tay, diệt khuẩn, giữ cho tay sạch

Virus Corona sẽ không làm hại được ta

La lá la lá lá la là

Là lá là lá là lá la

La la

Nào cùng rửa tay, xoa xoa, cho tay thật sạch

Nào cùng múa nhịp điệu diệt trừ Corona

[Đọc rap:]

Nào cùng múa theo nhịp điệu rửa tay, rửa tay.

Nào cùng nhắc nhau: Rửa tay diệt Corona

La lá la lá lá la là

Là lá là lá là lá la

La la

Trả lời

0981.019.019