Này Em Có Nhớ

Bài hát: Này Em Có Nhớ – Phương Ngọc

Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này em, em cứ phụ người.

Này em xin cứ phụ tôi

Đời sống quanh đây có vạn lời mời

Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào

Đời đã *** với những kiếp xa nhau.

Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này em xin cứu một người.

Này em hãy đến tìm tôi

Vì những con sông đã cạn nguồn rồi

Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời

Về cùng tôi đứng bên âu lo này.

Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này em có nhớ cuộc đời.

Này em có nhớ cuộc đời

Này em có biết loài người

Này em có nhớ gì tôi?

Trả lời

0981.019.019