Này Em Còn Nhớ

Bài hát: Này Em Còn Nhớ – Khánh Du

Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này anh xin cứ phụ người.

Này anh xin cứ phụ tôi

Đời sống quanh đây có vạn lời mời

Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi anh vào

Đời đã *** với những kiếp xa nhau.

Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này anh xin cứu một người.

Này anh hãy đến tìm tôi

Vì những con sông đã cạn nguồn rồi

Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời

Về cùng tôi đứng bên âu lo này.

Chúa đã bỏ loài người

Phật đã bỏ loài người

Này anh có nhớ cuộc đời.

Này anh có nhớ cuộc đời

Này anh có biết loài người

Này anh có nhớ gì tôi?

Trả lời

0981.019.019