Nếu Mộng Không Thành[:: NMKT Neu Mong Khong Thanh ::]

Đừng khóc nghe em nếu mộng không thành

Tơ duyên chỉ là sợi tóc mong manh

Ân tình dù chẳng phôi pha

E đường đời sẽ phong ba

Khi xa mới biết mình xa

Tình ngỡ thiên thu đã vội xa lìa

Bao nhiêu ước hẹn được bấy nhiêu vui

Sao người đành nói chia phôi

Khi tình vừa thắm trên môi

Cho em tan tác lệ rơi

Em cầu xin cho đôi duyên mình

Không nhạt phai yêu thương ban đầu

Thôi nhé em đừng khóc sầu mà chi

Nín đi đừng khóc

Người ơi đừng khóc cho buồn lòng nhau

Đừng khóc nghe em nếu mộng không thành

Duyên ta bẽ bàng tại đấng trời xanh

Nay tình còn thắm trên môi

Mai dù đời rẽ đôi nơi

Yêu đương có phút này thôi

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019