Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời

Nếu một mai em sẽ qua đời

Hoa phủ đầy người

Xe nhịp đằm khơị.. xa xôị

Nếu một mai em đốt pháo vui

Hát theo người

Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đờị

Nếu một đêm em bước qua thềm

Mang nặng hồn mềm

Em trở mình trên nhân duyên

Nếu nửa đêm trăng gió đã lên

Bão mưa êm, chăn gối ghi tên

Bia mộ đường quên.

Nếu một mai không còn ai

Ðứng bên kia đời trông vời vợi

Không còn ai ! Ðâu còn ai ?

Trong ngày mai, có dư hương người

Chỉ là gian dối mà thôị

Nếu về sau em có qua cầu

Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu

Mà nói chuyện quên nhau

Nếu vì sao, quay gót cuốn mau

Dấu chân sâu in vết không lâu

Chẳng nợ gì nhaụ.

Trả lời

0981.019.019