Ngàn Năm

Đôi bờ Vong Xuyên ngăn cách chia

Lối âm dương đỏ ngát hoa bỉ ngạn

Nghẹn ngào lệ tuôn rơi ngước đầu hỏi trời trên cao

Thế gian ái tình là chi

Ai đã từng cùng ta trải qua

Hiểm nguy gian nan nhất sinh thập tử

Đoạn đường mà ta đi biển trời nào rộng hơn nỗi nhớ

Ngày nào ta mới có duyên gặp lại

Quãng đời ta đã cố lướt qua đời nhau

Một quãng đời ta sống cho nhau ngày niên xuân

Nào tìm được khoảnh khắc con nước trôi hai lần

Nao tìm được lại chúng ta của ngày xưa kia

Ngày gặp lại xin hỏi cố nhân một câu

Cõi hồng trần định nghia bao lâu là ngàn năm

Hãy trả lời tôi đi để có thể nhẹ lòng

Nếu chẳng thể hãy để tôi được nói

Ngàn năm là bao

Là từ khi cách xa

Kể từ đó tôi phải sống trong những chuỗi ngày chờ đợi

Ngàn năm, là từng ngày tôi đợi chờ

Trả lời

0981.019.019