Ngày Buồn[:: NB Ngay Buon ::]

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ?

Thôi hết rồi! Thôi hết rồi! Thôi hết rồi!

Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong?

Một mùa ái ân mình vui mấy lần?

Giờ thì đớn đau trọn một số kiếp

Em nói gì? Em hứa gì? Em ước gì?

Ôi! Bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu?

Em ơi! Tìm đâu ngày xưa

Ngày em chưa biết gì

Lệ sầu chưa ướt hoen mi

Đôi ta cùng mơ ngày sau

Mình chẳng mong sang giàu

Chỉ cần hai đứa bên nhau

Chỉ cần hai đứa yêu nhau

Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng

Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới

Thôi hết rồi! Em đã về! vui với người

Xa nhau muôn đời, buồn này *** nát hồn tôi

Em ơi! Tìm đâu ngày xưa

Ngày em chưa biết gì

Lệ sầu chưa ướt hoen mi

Đôi ta cùng mơ ngày sau

Mình chẳng mong sang giàu

Chỉ cần hai đứa bên nhau

Chỉ cần hai đứa yêu nhau

Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng

Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới

Thôi hết rồi! Em đã về! vui với người

Xa nhau muôn đời, buồn này *** nát hồn tôi

Thôi hết rồi! Em đã về! vui với người

Xa nhau muôn đời, buồn này *** nát hồn tôi

Trả lời

0981.019.019