Ngày Mùa

Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo như hát mừng.

Lúa không lo giặc về khi mùa vàng thôn quê.

Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng giáo với gươm, súng tì tay anh đứng, em ngừng liềm trông sang.

Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời.

Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi.

Ngày vui quân du kích đứng im trông lúa dập dờn.

Người người qua gánh lúa, nón nghiêng nghiêng cười ai

(Ngày) mùa vui thôn trang, cũng như trên cánh đồng.

Nhớ công ơn già Hồ, khi mùa vàng quê hương.

Ngày mùa quân du kích đặt từng gánh trước sân, dân làng vui như tết, qua mùa này không lo.

Gánh thóc vàng từng lớp gánh về.

Gánh thóc vàng từng sớm nắng trên đê.

Ngày vui quân du kích đứng im trông lúa dập dờn

Rồi rời sang xóm khác, nhớ lúc ai nhìn theo.

Trả lời

0981.019.019