Ngọc Lan

Bài hát: Ngọc Lan – Thu Hà

Ngọc lan

Dòng suối tơ vương

Mắt thu hồ dịu ánh vàng.

Ngọc lan

Nhành liễu nghiêng nghiêng

Tà mấy cánh phong

Nắng thơm ngoài song.

Nét thắm tô bóng chiều

Giấc xuân yêu kiều

Nền gấm cô liêu.

Gió rung mờ suối biếc

Ý thơ phiêu diêu.

Ngón tơ mềm

Chờ phím ngân trùng

Mạch tương lai láng

Dáng tiên nga

Giấc mơ nghệ thường lỡ làng.

Ngọc lan giọng ướp men thơ

Mát êm làn lụa bông là.

Ngọc lan trầm ngát thu hương

Bờ xanh bóng dương

Phút giây chìm sương.

Bông hoa đời ngàn xưa tới nay

Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây

Cho tơ trùng đờn hờ phím loan.

Thê lương mây nước

Sắt se cung đàn

Ôi tâm hồn nghệ sĩ

Chìm trong sương thắm

Nhớ phút khuê ly

Hôn mê tuyết hoa.

Ngọc lan

Mờ mờ trong mây khói

Men nồng u ấp duyên hững hờ

Dần dần vương theo gió

Tơ lòng dâng bao cùng thương nhớ.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019