Ngoéo Tay Nhau Thề[:: NTNT Ngoeo Tay Nhau The ::]

Bài hát: Ngoéo Tay Nhau Thề – Đoàn Minh, Cẩm Loan

Nghéo tay nhau thề lòng không đổi lòng

Nghéo tay nhau thề tình nghĩa mênh mông

Ví dụ ông tơ hồng muốn cản ngăn đôi mình

Vững lòng xem tựa như không.

Đã yêu chân thành cần chi nói nhiều

Mấy sông cũng lội ngàn núi cũng leo

Ví người yêu trên đèo chẳng ngại công xin trèo

Quyết tìm cho được người yêu.

[ĐK:]

Tóc em dài em cài bông thiên lý

Em mỉm miệng em cười anh để ý anh thương

Mến anh nghèo aó sứt chỉ đường tà

Vợ anh thì chưa có mẹ già để ai khâu.

Nghéo tay nhau thề đẹp duyên cau trầu

Nghéo tay nhau thề tình nghĩa thâm sâu

Đã đồng tâm chung đầu dẫu biển Đông không màu

Tác cạn cho được gần nhau.

Trả lời

0981.019.019