Ngồi Ngắm Hoa Tàn

Nhẹ nhàng xoay xoay

Hoa trắng bay – bay bay nhẹ tênh

Lòng mình vương vấn

Chẳng muốn hoa tàn

Chẳng muốn hoa như tình ta dở dang

Một mùa hoa rực rỡ cùng nhau năm nào

Từng trao nhau thanh xuân ban sơ ngát xanh

Ngày tháng dẫu cho bao tươi đẹp cũng phải qua

Ngày người đi – cũng là khi tàn mùa hoa

Ngày nào mưa ngâu

Từng nhường cho nhau

Tán lá che đầu

Hứa nhau mấy câu đón đưa đến khi bạc đầu.

Bão tố bỗng vụt qua

Tình ấy bỗng hóa phai nhòa

Ngồi gần nhưng sao thấy xa nghìn trăm thước.

Trà nhạt như sương

Lòng đầy bị thương

Ngồi ngắm hoa tàn

Chẳng ai sát thương chỉ do chính tôi tự vương.

Tự cố chấp niệm thôi

Ngày tháng đó đã xa rồi

Còn lại riêng tôi với tôi ngắm tàn hoa

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019