Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả

Mượn người một chặng đường đến bây giờ phải buông

Tình dở dang nên hai ta luôn đi về hai hướng

Cũng chẳng phải hi sinh nữa

Chẳng cần làm gì nữa

Người đến người đi chuyện thường tình

Vài dòng gửi đến người mà tôi thương nhất

Xin lỗi người vì tháng năm qua làm nhau đau

Người hãy quên hết đi

Cứ vô tình đi

Đời ai không có lỗi lầm

Và người đến sau sẽ cho người tất cả

Tôi mong người đừng hối tiếc những chuyện đã qua

Hai ta vô ý làm tổn thương nhau thế này

Ai cũng cần hạnh phúc ai cũng cần yêu thương

Đừng buồn chúng ta không là tất cả

Hãy vui vì mình có thể đi được đến đây

Hai ta vô ý lạc mất nhau trong cõi đời

Xin em đừng khóc nhé nỗi đau rồi sẽ qua

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019