Người Là Niềm Tin Tất Thắng[:: NLNTTT Nguoi La Niem Tin Tat Thang ::]

Bài hát: Người Là Niềm Tin Tất Thắng – Anh Bằng

Đất nước nghiêng mình

Đời đời nhớ ơn

Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam.

Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi

bốn ngàn năm dồn lại hôm nay,

Người sống trong muôn triệu trái tim

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh

đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông

Vì độc lập tự do đường lên phía trước rực màu cờ sao

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu,

Nguời là niềm tin tất thắng sáng ngời

Thế giới nghiêng mình

Loài người tiếc thương

Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do

Người là ước mơ của các dân tộc

Tiếng Người vang vọng đến mai sau

Nguyện ước theo con đường Bác đi.

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh

ôi trái tim Người nặng nghĩa bốn phương.

Vì độc lập tự do đường lên phía truớc rực màu cờ sao

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu,

Người là niềm tin tất thắng sáng ngời

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019