Người Mẹ[:: NM Nguoi Me ::]

Bài Hát: Người Mẹ

Trình Bày: Huỳnh Lợi

Sáng Tác: Nguyễn Ngọc Thiện

Tôi muốn làm hạt nắng

Để đến bên mẹ

Ươm lên sợi tóc

Để tóc sáng lóng lánh

Tôi muốn làm ngọn gió

Để đến ôm mẹ

Hôn lên đôi mắt

Hằn sâu dấu chân chim …

Sợi tóc màu mây trắng

Kể tôi nghe

Ngày xưa mẹ truyền cơm

Qua vách cấm

Vượt qua ngàn sóng gió

Mẹ vẫn ung dung

Lòng thủy chung

Mẹ Việt Nam, sáng ngợi

Ôi tấm lòng người mẹ Bàn Cờ

Người mẹ Việt Nam sáng mãi

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019