Người Xa Người

Người Xa Người.

Tác giả: Diên An.

———//———

Có một người, vừa làm lỡ duyên đầu.

Có một người, đày ta xuống mộ sâu

Ngày hôm qua, yêu mến cho người

Ngày hôm nay, chỉ hờn oán thôi.

Nếu ân tình, cầm bằng nước qua cầu

Ước hẹn nhiều, nào có nghĩa gì đâu

Từ xa nhau, tìm cơn mộng đắng

Tưởng thiên đường, đâu ngờ trầm luân.

Xin đừng đem theo. Những lời thương yêu. Càng xót xa nhiều.

Đây đường thêu hoa. Cho người đi qua. Để tình cách xa.

Có một người, đành lòng mất một người

Giấu lệ đời, để cho tiếng cười vui

Tình không yên, thì thôi tình lỡ

Duyên không thành, duyên đành thờ ơ.

Trả lời

0981.019.019